Điều chỉnh ranh giới khoanh vùng bảo vệ Di sản thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long

Điều chỉnh ranh giới khoanh vùng bảo vệ Di sản thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long - ảnh 1
Vịnh Hạ Long. Nguồn: internet
(Cinet)- Trước khi triển khai các bước tiếp theo của việc điều chỉnh ranh giới di sản Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh cần mời Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia khảo sát thực địa để có ý kiến bước đầu về vấn đề này.
Đó là một phần nội dung công văn số 578/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh ranh giới khoanh vùng bảo vệ Di sản thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long.
Theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, việc điều chỉnh ranh giới đã được UNESCO ghi vào danh sách Di sản Thế giới có 02 trường hợp:
Điều chỉnh nhỏ, được quy định tại Đoạn 163 Hướng dẫn thực hiện Công ước như sau: “Một điều chỉnh nhỏ về ranh giới là một điều chỉnh không làm ảnh hưởng đáng kể đến quy mô của di sản và cũng không làm ảnh hưởng tới Giá trị Nổi bật Toàn cầu của nó”, theo đó, nếu việc điều chỉnh ranh giới Vịnh Hạ Long được xem là điều chỉnh nhỏ thì cần chuẩn bị hồ sơ theo mẫu Phụ lục số 11 Hướng dẫn thực hiện Công ước.
Điều chỉnh đáng kể (không thuộc trường hợp điều chỉnh nhỏ) được quy định tại Đoạn 165 Hướng dẫn thực hiện Công ước, theo đó, hồ sơ cần được lập như một đề cử di sản mới.
Bộ VHTTDL sẽ giao các đơn vị chuyên môn của Bộ tham gia đoàn khảo sát tại thực địa để có phương án phù hợp trong việc xác định ranh giới điều chỉnh vùng đệm Vịnh Hạ Long đồng thời phối hợp với Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia nghiên cứu, thẩm định hồ sơ điều chỉnh ranh giới Vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật hiện hành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi đệ trình UNESCO.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác