Điều tra thực trạng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh

Điều tra thực trạng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Điều tra thực trạng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình là nhiệm vụ đột phá lĩnh vực gia đình năm 2014.
(Cinet)- Từ ngày 13-18/10/2014 Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL) phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức các nhóm thực hiện hoạt động điều tra thực trạng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nhóm điều tra tiến hành khảo sát tại phường 6 quận 10 và xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh với 2 phương pháp điều tra xã hội học được sử dụng là phương pháp định lượng và phương pháp định tính để thu thập thông tin.
Cuộc điều tra nhằm mô tả thực trạng một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình hiện có, thực trạng hoạt động của hệ thống quản lý các dịch công trong lĩnh vực gia đình, đánh giá nhu cầu của gia đình về những loại hình dịch vụ cần thiết cho gia đình trong giai đoạn hiện nay từ đó xác định những loại dịch vụ công về gia đình cần có ở Việt Nam, đề xuất giải pháp quản lý nhà nước về dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình theo chức năng, quyền hạn của Bộ VHTTDL.
Hoạt động điều tra thực trạng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đề xuất giải pháp quản lý là nhiệm vụ đột phá lĩnh vực gia đình năm 2014 nằm trong những nhiệm vụ đột phá của Bộ VHTTDL.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác