Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy tại các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc

(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc” theo Quyết định số 2894/QĐ-BVHTTDL ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
 
Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy tại các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: vietnamnet)

Mục đích rà soát, nghiên cứu thực trạng nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy môn học Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam trong các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc nhằm đề xuất những giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất những chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ để đưa vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; xác định khối lượng kiến thức và thời gian giảng dạy đối với môn học Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam (số tín chỉ/đơn vị học trình) trong các trường Văn hóa nghệ thuật; nghiên cứu xây dựng chương trình chi tiết và biên soạn giáo trình môn học Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường Văn hóa nghệ thuật.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Đào tạo chủ trì triển khai Kế hoạch sau khi được phê duyệt; lên dự toán kinh phí xây dựng Đề án; sắp xếp lịch, thời gian, phương tiện đi lại và dự kiến các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập; mời các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý đi khảo sát, điều tra thu thập các số liệu phục vụ việc xây dựng Đề án; sắp xếp lịch, thời gian tổ chức các cuộc họp; xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý về Đề án, chương trình, giáo trình môn học Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án; tổng hợp, báo cáo đề xuất lạnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; huy động nhân lực theo yêu của của Trưởng Ban soạn thảo để phục vụ việc xây dựng Đề án.

Dự kiến Đề án, chương trình, giáo trình môn học Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được hoàn thiện vào cuối tháng 12/2017.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác