Đón chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc giao mùa”.

Đón chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc giao mùa”. - ảnh 1
Nhạc trưởng David Gomez Ramirez (quốc tịch Tây Ban Nha) vào Việt Nam biểu diễn
 
(Cinet)- Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 15/3 của Bộ VHTTDL về việc Đón chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc giao mùa”.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam,
Cho phép Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội đón Nhạc trưởng David Gomez Ramirez (quốc tịch Tây Ban Nha) vào Việt Nam chỉ huy luyện tập và tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc giao mùa”.
Thời gian: Từ 20-31/3/2016, trong đó biểu diễn ngày 30-31/3/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội đài thọ vé máy bay quốc tế khứ hồi.
Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam chịu chi phí ăn, ở, thù lao biểu diễn cho Nhạc trưởng trong thời gian trên.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác