Đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc

Đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc - ảnh 1
Đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc (Ảnh: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 1538/QĐ-BVHTTDL ngày 28/4 của Bộ VHTTDL về việc Đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuối trẻ,
Bộ VHTTDL cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ Hàn Quốc (07 người) vào Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật múa truyền thống “Hàn Quốc - vẻ đẹp và sức sống” nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.
Thời gian và địa điểm: ngày 29 tháng 4 năm 2016 tại Nhà hát Tuối trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.
Kinh phí: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chịu toàn bộ các chi phí liên quan.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác