Đón nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam biểu diễn

Đón nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam biểu diễn - ảnh 1
Đoàn nghệ sỹ múa đương đại Hoa Kỳ biểu diễn tại Việt Nam
(Ảnh: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 4315/QĐ-BVHTTDL ngày 11/12 của Bộ VHTTDL về việc Đón nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam biểu diễn.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10   năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm, 2008 và Quyết định số 1973/QD-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
Bộ VHTTDL cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón 04 nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam biểu diễn tại Phòng hoà nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian biểu diễn: ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2015.
Kinh phí: Toàn bộ chi phí liên quan đến chương trình biểu diễn do phía Hoa Kỳ chi.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác