Dự án xây dựng Mốc điểm đầu Km0 Đường Hồ Chí Minh tại di tích Pác Bó, tỉnh Cao Bằng

Dự án xây dựng Mốc điểm đầu Km0 Đường Hồ Chí Minh tại di tích Pác Bó, tỉnh Cao Bằng - ảnh 1
Khu di tích Pác Bó. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 521/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Dự án xây dựng Mốc điểm đầu Km0 Đường Hồ Chí Minh tại di tích Pác Bó, tỉnh Cao Bằng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 234/UBND-KTN ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng báo cáo tình hình thực hiện hạng mục Mốc điểm đầu Km0 thuộc Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó, thuộc Khu di tích Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Theo báo cáo nêu trên, hiện nay, Dự án xây dựng Mốc điểm đầu Km0 cơ bản đã triển khai thực hiện hầu hết các hạng mục công trình xây dựng, trong đó có việc san gạt địa hình hiện có, xây dựng mới đường đi, kè đá, rãnh thoát nước... Những công trình xây dựng nêu trên đã tác động đến môi trường cảnh quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề xuất điều chỉnh phương án xây dựng một số hạng mục công trình của dự án kết hợp tăng cường trồng cây xanh bản địa và giữ lại cây xanh hiện có trong khu vực là cần thiết để giảm thiểu những tác động làm thay đổi cảnh quan của di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng làm việc với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất và chỉ đạo Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện phương án điều chỉnh đối với dự án xây dựng Mốc điểm đầu Km0 và nhắc nhở các cơ quan chức năng liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa khi triển khai các dự án tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác