Dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ”

Dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ” - ảnh 1
Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ. Ảnh minh họa
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 3938/BVHTTDL-DSVH ngày 03/11 góp ý về dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” (giai đoạn 2014-2020).
Trước đó ngày 17/9/2014, Bộ VHTTDL đã nhận được văn bản số 806/SVHTTDL-VH của Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu đề nghị cho ý kiến về dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” (giai đoạn 2014-2020). Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Nội dung chính của Dự thảo Đề án đã bám sát Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ ( giai đoạn 2014-2020). Tuy nhiên, một số nội dung của Dự thảo Đề ans cần được hoàn thiện thêm như:
Cần có đánh giá thêm về hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật đờn ca Tài tử Nam bộ đang tồn tại ở địa phương như: Số lượng, câu lạc bộ, hiện trạng hoạt động của các câu lạc bộ, số lượng người thực hành, số lượng người thực hành ở các trình độ khác nhau, tình hình hoạt động truyền dạy (tại gia đình, câu lạc bộ, trường học…), điều kiện, không gian thực hành của di sản; những thách thức di sản đang gặp phải…;
Phần Mục tiêu chung cần nghiên cứu, bổ sung nội dung nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ ở các cấp chính quyền nói chung và cộng đồng, xã hội về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;
Phần Mục tiêu cụ thể cần được nghiên cứu, xây dựng lại. Nội dung của phần này được nêu trong Dự thảo Đề án là các sản phẩm, không phải là mục tiêu cụ thể;
Nội dung Đề án cần tập trung vào tổ chức thực hiện một số hoạt động chính như: Kiểm kê, nhận diện di sản văn hóa phi vật thể theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; tổ chức truyền dạy cho thế hệ trẻ; ban hành chế độ, chính sách đãi ngộ, tôn vinh và tạo điều kiện, môi trường cho các nghệ nhân, câu lạc bộ, cộng đồng thực hành di sản; quảng bá di sản; nâng cấp cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt thực hành Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ nhằm bảo tồn bền vững di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ đóng gốp vào việc nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, xây dựng kinh tế, xã hội của địa phương;
Phần Giải pháp thực hiện cần đưa ra thành nhóm các giải pháp trong đó có những giải pháp ngắn hạn, dài hạn, giải pháp đối với các địa điểm, đối tượn, hoạt động thực hành…của di sản cụ thể. Tránh đưa các giải pháp, hoạt động có tính phong trào;
Đề án cần huy động thêm sự hỗ trợ về kinh phí từ nguồn xã hội hóa, đồng thời làm rõ những công việc do ngân sách địa phương đầu tư và những việc được thực hiện bằng xã hội hóa.
Cần phân kỹ các giai đoạn thực hiện của Đề án. Sau mỗi kỳ, mỗi giai đoạn triển khai hoặc các hoạt động cụ thể cần có đánh giá rút kinh nghiệm;
Cần bổ sung phần Cơ sở pháp lý của Đề án: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa, các quy hoạch văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh. Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL công bố; Công ước năm 2003 của Unesco về bảo vệ văn hóa phi vật thể.
NLH
 

 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác