Đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài nghiên cứu, trưng bày hoặc bảo quản có thời hạn

Đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài nghiên cứu, trưng bày hoặc bảo quản có thời hạn - ảnh 1
Đèn hình tích trà được làm bằng đồng gốm, thế kỷ 1-3.
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 3469/BVHTTDL-DSVH về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài nghiên cứu, trưng bày hoặc bảo quản có thời hạn.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với một số đơn vị liên quan nghiên cứu thông lệ, pháp luật quốc tế và Việt Nam về việc cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn, sau thời gian nghiên cứu và tham khảo tư liệu, ngày 27 tháng 8 năm 2014, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp với đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về vấn đề này.
Để thực hiện tốt việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài, Bộ VHTTDL xin đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định một số vấn đề sau:
Trường hợp Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTTDL tổ chức đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn: Bộ VHTTDL có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bảo tàng quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương có quản lý bảo vật quốc gia để lựa chọn bảo vật quốc gia, lập hồ sơ và chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
Trường hợp các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chương trình hợp tác liên quan đến việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài: Người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài trước khi thực hiện ký kết hợp tác.
Đề xuất về việc Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành có liên quan đến việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản có thời hạn: Bộ VHTTDL có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ xin phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài đối với bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng quốc gia và các bảo tàng thuộc Bộ VHTTDL; thỏa thuận hồ sơ xin phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài đối với bảo vật quốc gia thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương quản lý.
Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn đưa đi và đưa về đúng bảo vật quốc gia; cử cán bộ tham gia đoàn công tác giám sát việc vận chuyển bảo vật quốc gia trong quá trinh đưa đi và đưa về khi có yêu cầu.
Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài trong việc đàm phán các nội dung hợp tác quốc tế liên quan; hỗ trợ việc đảm bảo an toàn cho bảo vật quốc gia khi đưa ra nước ngoài.
Tổng cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các thủ tục thông quan đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác