Giải quyết các nội dung Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ, diễn viên”

Giải quyết các nội dung Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ, diễn viên” - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 1469/BVHTTDL-NTBD gửi Thủ tướng Chính phủ nhằm đề nghị xem xét, giải quyết các nội dung Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ, diễn viên”.
Theo đó, nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, Bộ VHTTDL đã xây dựng Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ, diễn viên” với 4 nội dung chính gồm: Chê độ lương của nghệ sĩ, diễn viên; Chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn và phụ cấp ưu đãi đối với nghệ sĩ, diễn viên; Xét nâng ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và chế độ nghỉ hưu của nghệ sĩ, diễn viên.
Sau khi hoàn tất dự thảo Đề án, Bộ VHTTDL đã gửi văn bản số 291/TTr-BVHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án. Từ tháng 12-2013, Văn phòng Chính phủ có công văn đề nghị các bộ, ngành có liên quan góp ý cho dự thảo Đề án.
Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ VHTTDL đã tập trung nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa và làm việc với Văn phòng Chính phủ nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu nhất, hiện tại 4 nội dung trong Đề án có những đặc điểm như sau:
Về nội dung liên quan tới chế độ nghỉ hưu của nghệ sĩ, diễn viên hiện nay chưa được giải quyết dứt điểm vì liên quan đến quy định của Luật Bảo hiểm xã hội do đó lộ trình thực hiện còn đang phụ thuộc vào Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định có liên quan.
Về Chế độ lương của nghệ sĩ, diễn viên cũng đang phải chờ thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp nên cũng chưa thể triển khai trong thời điểm hiện tại.
Về nội dung xét ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hiện nay Bộ VHTTDL đang dự thảo tiêu chuẩn về chức danh ngạch và cần thiết phải có sự đồng thuận và phối hợp của Bộ Nội vụ trong việc xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về xét ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Về nội dung liên quan đến chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn và phụ cấp ưu đãi đối với nghệ sĩ và diễn viên hiện nay đang được sự đồng thuận và nhất trí cao của các bộ, ngành trong việc trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn tại Quyết định số 180/QĐ-TTg ngày 9/8/2006 của Chính phủ.
Xuất phát từ những vấn đề chưa thể giải quyết dứt điểm trong thời điểm hiện nay, Bộ VHTTDL đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định để giải quyết trước mắt 3 nội dung gồm: Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 180/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa thông tin; Giao Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn xét nâng ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước để sớm triển khai thực hiện; Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng xong bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, làm căn cứ cho việc xếp ngạch bậc lương cho nghệ sĩ, diễn viên.
BTV
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác