Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”

Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020” - ảnh 1
Cảnh trong vở cải lương "Chiến binh" của đoàn Trần Hữu Trang biểu diễn.
(Ảnh: Hà Tuấn)
(Cinet)- Quyết định số 260/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Kinh phí tổ chức thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác