Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chuyên đề phục vụ nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

(Cinet)- Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/HĐLLTW ngày 05/9/2016 của Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao nhiệm vụ triển khai thực hiện về việc triển khai thực hiện chuyên đề phục vụ nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Cụ thể, tại Quyết định số 3301/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2016, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì thực hiện Chuyên đề “Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” theo yêu cầu tại Kế hoạch số 21-KH/HĐLLTW ngày 05/9/2016 của Hội đồng Lý luận Trung ương.
 
Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chuyên đề phục vụ nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII - ảnh 1
"Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" - chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam
Ảnh minh họa. Nguồn: báo Văn hóa

Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định, định kỳ báo cáo Bô trưởng tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, giao Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định./.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác