Góp ý Dự thảo “Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

(Cinet)- Ngày 20/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Công văn số 5251/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc góp ý Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VHTTDL.
 
Góp ý Dự thảo “Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” - ảnh 1
Lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong phổ biến, giáo dục pháp luật. 
(Ảnh minh họa: binhduong.gov.vn)

Theo đó, thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 và các văn bản quy định có liên quan, Bộ VHTTDL đã giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ. Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ sẽ tạo cơ sở pháp lý giúp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ đi vào nề nếp, phát huy thế mạnh, đặc thù của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về VHTTDL nói riêng.

Bộ VHTTDL gửi dự thảo Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để lấy ý kiến góp ý. Mọi ý kiến được gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 28/12.

Theo dự thảo báo cáo, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được áp dụng với từng loại đối tượng cụ thể bao gồm: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động; các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước; chế độ công vụ, công chức, viên chức; các quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các quy định về cải cách hành chính; các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch.

Phố biến các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch gắn liền với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa nghề nghiệp và các hoạt động sinh hoạt trao đổi chuyên môn nghề nghiệp; phổ biến và lồng ghép vào môn học pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành VHTTDL, gắn với từng ngành nghề chuyên môn và nội dung đào tạo; các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lễ hội, du lịch, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, biểu diễn và thi đấu thể thao chuyên nghiệp, kinh doanh dịch vụ VHTTDL, đại diện tập thể, tư vấn quyền tác giả, quyền liên quan: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền tiếp cận các giá trị văn hóa, thể dục thể thao, du lịch của người dân ở cơ sở; quy định về phòng, chống bạo lực gia đình; quy định về xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thôn, làng, ấp, bản văn hóa...

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Họp báo, thông cáo báo chí; phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, đội tuyên truyền lưu động, Internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải. trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, đơn vị; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; thông qua công tác xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan đơn vị; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa - thể thao khác ở cơ sở; thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể bảo đảm cho công tác phố biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác