Hồ sơ Nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ đệ trình UNESCO sẽ được triển khai trong những năm tới

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4265/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh về việc xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ đệ trình UNESCO.
 
Hồ sơ Nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ đệ trình UNESCO sẽ được triển khai trong những năm tới - ảnh 1
Biểu diễn Nghệ thuật Dù kê. Nguồn ảnh: vietnam.vnanet.vn

Sau khi nhận được Tờ trình số 241/SVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ trình UNESCO, Bộ VHTTDL đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ VHTTDL đang chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Hồ sơ di sản Then Tày, Nùng, Thái sẽ đệ trình UNESCO năm 2017, Hồ sơ di sản Nghệ thuật Xòe Thái sẽ đệ trình UNESCO năm 2018 (để xét cho các năm 2018 - 2020). Một số hồ sơ khác sẽ đệ trình tiếp như Tri thức và kỹ thuật trồng cây trong hốc đá của các dân tộc thiểu số ở cao nguyên đá Hà Giang, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm... Vì vậy, việc xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ đệ trình UNESCO sẽ triển khai trong những năm tới, sau khi hoàn thành các hồ sơ nêu trên.

Theo yêu cầu của UNESCO, di sản cần được kiểm kê và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trước khi lập hồ sơ đệ trình UNESCO. Vì vậy, trước mắt, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh bố trí kinh phí để kiểm kê và xây dựng hồ sơ khoa học di sản Nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ tỉnh Trà Vinh trình Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau đó, Bộ sẽ tiếp tục hướng dẫn quy trình, thủ tục để tỉnh Trà Vinh cùng các tỉnh có di sản Nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ phối hợp xây dựng hồ sơ quốc gia đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác