Hoàn thành Nghị định Quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2017

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì buổi làm việc Triển khai Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ (06/CT-TTg) ngày 20/2/2017 Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Giao Bộ VHTTDL chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành: Nghị định quản lý và tổ chức lễ hội theo hướng có các quy định phù hợp với từng loại hình lễ hội; Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương, theo hướng quy định cụ thể về quy mô, nghi thức và quy trình buổi lễ, thành phần, số lượng khách mời.
 
Hoàn thành Nghị định Quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2017 - ảnh 1
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu hoàn thành Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội,
Nghị định  quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương
trong năm 2017.
Chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương việc cấp phép, tổ chức lễ hội truyền thống, không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: chen lấn, tranh cướp lộc, gây mất an ninh trật tự, trang phục không phù hợp, mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin...

Theo đó, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nêu nhiệm vụ của các cục, vụ, của văn phòng Bộ là xây dựng nội dung của hai Nghị định: Nghị định quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương.

Đối với Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội, Thứ trưởng yêu cầu tổ soạn thảo căn cứ vào việc phân cấp lễ hội ( quốc gia, địa phương, vùng, miền) để soạn thảo Nghị định. Nghị định phải rõ ràng, cụ thể, phân loại rõ cấp lễ hội nào tương đương với cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý, từ đó mới có trách nhiệm của từng đơn vị quản lý.

Đối với Nghị định về Ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, Thứ trưởng cho rằng, Chỉ thị cũng đã định hướng phần nào cách thức trong đó Nghị định phải nêu được quy mô, nghi thức và quy trình buổi lễ, thành phần, số lượng khách mời.
 
Hoàn thành Nghị định Quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2017 - ảnh 2
Thứ trưởng yêu cầu: các Nghị định phải cụ thể, rõ ràng.
Theo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, nghi thức các chương trình Kỷ niệm hiện nay vẫn chưa thống nhất, việc đưa ra một Nghị định thống nhất trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các cơ quan xây dựng là vô cùng cần thiết.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái giao Văn phòng Bộ VHTTDL và Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai xây dựng Nghị định này. Thứ trưởng yêu cầu, trong năm 2017, hai Nghị định này phải được hoàn thành để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét./.

Theo Tổ quốc
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác