Hoàn thành tốt nhiệm vụ là góp phần xây dựng thương hiệu cho các ngành Công nghiệp văn hóa

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã làm việc với các đơn vị liên quan về Dự thảo Kế hoạch hành động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả đã báo cáo Bộ trưởng về dự thảo Kế hoạch. Theo đó, Kế hoạch được chia thành hai phần: Nhiệm vụ thực hiện trong năm 2017 và Các nhiệm vụ thực hiện hàng năm. Ở mỗi nhiệm vụ, Kế hoạch đều đưa ra cơ quan chủ trì thực hiện và tiến độ/thời gian thực hiện.

Các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2017 gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành Điện ảnh và Quảng bá thương hiệu quốc gia cho ngành Điện ảnh.
 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ là góp phần xây dựng thương hiệu cho các ngành Công nghiệp văn hóa - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp

Nhiệm vụ hàng năm bao gồm 6 nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các ngành văn hóa (Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm; Quảng cáo; Du lịch văn hóa); Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa; Quảng bá thương hiệu quốc gia cho các ngành công nghiệp văn hóa; Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề xuất xây dựng sửa đổi, bổ sung để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, cơ chế phối hợp liên ngành, các chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, khuyến khích sáng tạo; Đôn đốc các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện Chiến lược, Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai Chiến lược, Đề xuất điều chỉnh, bổ sung.

Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, các nhiệm vụ mà Kế hoạch đưa ra đều là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị. Bộ trưởng lưu ý, cần chú ý đến ba nhiệm vụ cơ bản: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các ngành công nghiệp văn hóa; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực và Xây dựng, quảng bá thương hiệu cho các ngành công nghiệp văn hóa.

Trong đó, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ chung mà ngành công nghiệp văn hóa nào cũng phải thực hiện. Trong năm 2017, ưu tiên thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Điện ảnh.

Theo Bộ trưởng, cơ sở dữ liệu phải được dựa trên con số của Tổng cục Thống kê, với ngành điện ảnh có thể là số lượng phim, rạp chiếu, doanh thu… những dữ liệu này phải được thống kê hàng năm để làm căn cứ cho việc so sánh, đánh giá sự tăng trưởng của ngành.
 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ là góp phần xây dựng thương hiệu cho các ngành Công nghiệp văn hóa - ảnh 2
Toàn cảnh cuộc họp

Với nhiệm vụ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các ngành căn cứ vào mục tiêu, chiến lược để đề xuất kế hoạch cụ thể của từng ngành. Bộ trưởng giao Vụ Đào tạo tổng hợp để báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện hàng năm.

Với nhiệm vụ Quảng bá thương hiệu quốc gia cho các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng, xây dựng thương hiệu không phải là vấn đề thực hiện được trong thời gian ngắn mà cần cả quá trình. Xây dựng thương hiệu phải từ những việc làm cụ thể, làm tốt từng nhiệm vụ cụ thể.

Bộ trưởng lấy dẫn chứng, việc mở cửa Nhà hát Lớn cho các đoàn nghệ thuật vào biểu diễn là đang xây dựng thương hiệu cho Nghệ thuật biểu diễn; việc tổ chức Liên hoan phim là xây dựng thương hiệu cho ngành Điện ảnh… Bộ trưởng khẳng định: “Mỗi ngành phải làm tốt những công việc cụ thể, những nhiệm vụ cụ thể của ngành rồi qua thời gian, dần dần mới định hình được thương hiệu của ngành”.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, không chỉ các ngành thực hiện công nghiệp văn hóa mới cần xây dựng tốt thương hiệu mà tất cả các lĩnh vực, các ngành phải có ý thức xây dựng thương hiệu. “Lúc nào có được thương hiệu là câu chuyện dài. Quan trọng là chú trọng xây dựng thương hiệu bằng cách hoàn thành thật tốt, làm thật tốt nhiệm vụ của ngành”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Tổ quốc
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác