Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”.

Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)
(Cinet)- Quyết định số 554/QĐ-BVHTTDL ngày 24/02 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”.
Thực hiện Quyết định số 109/QĐ- BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí các dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2015-2016; Hợp đồng số 03/2015/HĐTCVN-KHCNMT về việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ-Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2015, Vụ Thư viện đã xây dựng Dự thảo TCVN ISO 11620:2014 “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”. Để dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” được chính xác, ngắn gọn, khoa học, phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam, việc tổ chức hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN là rất cần thiết. Qua hội nghị, Ban tổ chức biên soạn TCVN sẽ thu thập các ý kiến của lãnh đạo, chuyên gia và cán bộ thư viện trong cả nước để hoàn thiện Tiêu chuẩn.
Mục tiêu hội nghị nhằm Tăng cường trao đổi và thảo luận góp ý cho dự thảo TCVN, nhằm hoàn thiện nội dung của Tiêu chuẩn.
Nội dung Hội nghị chuyên đề: Trao đổi và thảo luận góp ý cho dự thảo TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014), nhằm hoàn thiện nội dung của Dự thảo Tiêu chuẩn.
Hội nghị dự kiến có 25 báo cáo tham luận góp ý theo hai tiêu chí. Theo nội dung: Các tham luận về những góp ý chung, có tính chất tổng họp, Các tham luận về những góp ý cho các khoản/mục cụ thể; Theo cơ cấu thành phần mời viết tham luận: Cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng tiêu chuẩn ; Cơ sở đào tạo; Thư viện.
Thành viên tham dự Hội nghị: Tiểu ban kỹ thuật; chuyên gia tư vấn; Lãnh đạo phụ trách nghiệp vụ các thư viện đầu ngành khối thư viện công cộng, thư viện trường đại học, thư viện/trung tâm thông tin đa ngành, chuyên ngành; Đại diện cơ sở đào tạo ngành thông tin-thư viện và Chuyên gia ngành thông tin-thư viện.
Nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị chuyên đề được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt trong dự toán xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” do Văn phòng Bộ quản lý.
Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị : tháng 03/2016 (01 ngày) tại Thư viện Hà Nội.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác