Hội nghị - Hội thảo sơ kết 3 năm (2013-2016) thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT

Hội nghị - Hội thảo sơ kết 3 năm (2013-2016) thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT - ảnh 1
Thời gian diễn ra Hội nghị - Hội thảo dự kiến vào Quý III năm 2016 tại
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 504/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 19 tháng 2 năm 2016 về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo sơ kết 3 năm (2013-2016) thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.
Hội nghị - Hội thảo do Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với Vụ Bưu chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức nhằm mục đích sơ kết đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ sau 3 năm triển khai (2013-2016): kết quả đã đạt được; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị; các giải pháp đẩy mạnh hiệu quả Chương trình trong thời gian tiếp theo.
Thời gian diễn ra Hội nghị - Hội thảo dự kiến vào Quý III năm 2016 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành phần tham gia gồm có: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện; Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch, tài chính; Cục Văn hóa cơ sở); Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính; Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch, tài chính; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Ban quản lý Dự án BMGF-VN); Một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Thư viện Tỉnh, Bưu điện Tỉnh. Khách mời: Vụ Văn hóa – Văn nghệ (ban Tuyên giáo TW); Vụ Hành chính – Văn xã (Bộ Tài chính); Báo Văn hóa; Báo Bưu điện.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác