Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014

Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014 - ảnh 1
(Cinet)- Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014 sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức tại 02 khu vực: Khu vực phía Bắc tại Hà Nội (ngày 6/6/2014), khu vực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh (ngày 12/6/2014).
Mục đích của Hội nghị nhằm đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở cơ sở. Trên cơ sở đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014, đề xuất những giải pháp có tính cấp thiết và lâu dài nhằm tổ chức và quản lý lễ hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.
Nội dung Hội nghị:
- Báo cáo sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014 (Cục Văn hoá cơ sở).
- Thảo luận về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong tình hình hiện nay:
+ Thanh tra Bộ: Báo cáo kết quả thanh tra lễ hội 6 tháng đầu năm 2014;
+ Cục Di sản văn hoá: Báo cáo công tác quản lý di sản văn hoá gắn với di tích, lễ hội;
+ Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam: Trao đổi về vấn đề đốt vàng mã tại các di tích, lễ hội hiện nay, thực trạng và giải pháp;
+ Văn phòng Bộ VHTTDL: Trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 2 năm 2014-2015;
+ Vụ Kế hoạch Tài chính: Triển khai Thông tư liên tịch về Hướng dẫn thực hiện Nếp sống văn minh tại cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng;
+ Đại diện các Sở VHTTDL phát biểu;
+ Đại diện Ban quản lý di tích phát biểu.
Kế hoạch của Bộ VHTTDL cũng nêu rõ thành phần tham dự Hội nghị tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam cũng như phân công tổ chức thực hiện đối với Ban Tổ chức Hội nghị và các đơn vị liên quan.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác