Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.
(Cinet)- Ngày 16/1, Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 đã được Bộ VHTTDL tổ chức tại 3 đầu cầu: Hà Nội (gồm 03 điểm cầu: trụ sở Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch); Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Năm 2014, Đảng, Nhà nước đã dành cho Ngành sự quan tâm lớn, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đây là văn kiện quan trọng của Đảng, sự kiện lớn đối với Ngành, đánh dấu một bước phát triển mới của Ngành, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong đời sống kinh tế-xã hội. Đồng thời là sự cổ vũ và động viên tinh thần to lớn và quý báu của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ văn nghệ sỹ và cán bộ làm công tác quản lý văn hóa nước nhà.
Trong năm, ngành văn hoá, thể thao và du lịch cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2014, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và của cả nước.
Những giá trị văn hoá truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em được bảo tồn và phát huy; nhiều di sản văn hoá được công nhận là di sản văn hoá quốc gia và thế giới với 3 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Các hoạt động văn hóa-nghệ thuật được tổ chức sôi nổi trong cả nước, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về gia đình được nâng cao. Đáng chú ý năm 2014 được chọn là “Năm Gia đình Việt Nam” và lần đầu tiên Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) được tổ chức tại Việt Nam.
Thể thao Việt Nam thu được những kết quả nhất định trên các đấu trường quốc tế với hơn 1.000 huy chương các loại, tham dự đầy đủ các kỳ Đại hội Olympic, ASIAD, SEA Games; Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII được tổ chức với 57 kỷ lục quốc gia được xác lập.
Ngành Du lịch vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường. Tăng trưởng về lượng khách, tổng thu từ khách tiếp tục được duy trì, thể hiện chất lượng du lịch được cải thiện. Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ được ban hành tạo cơ sở pháp lý quan trọng, tạo nền tảng để du lịch Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển đột phá.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế mà ngành cần phải nghiêm túc xem lại để khắc phục, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới như: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội; công tác tu bổ, tôn tạo di tích từ nguồn vốn xã hội hóa; công tác quản lý các di sản thế giới; công tác quản lý quảng cáo tấm lớn và biển hiệu…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để toàn Ngành phấn đấu thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp 2013, xây dựng, tham mưu và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, quy hoạch, chiến lược đã được phê duyệt, ban hành. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ đến nay (giai đoạn 2011-2015); xác định nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển cho kế hoạch trung hạn 2016-2020.
Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 - ảnh 2
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đóng góp của ngành VHTTDL không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng về du khách, doanh thu ngành Du lịch hay việc tổ chức các ngày văn hóa, quảng bá di sản ra thế giới, phát động các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới mà còn mang đến bức tranh xã hội, đời sống tinh thần có nhiều điểm sáng, đa dạng, phong phú hơn, thể hiện vai trò nền tảng tinh thần của xã hội.
“Nhà có thể có nhiều tầng nhưng nền móng chỉ có một. Phát triển kinh tế đến mấy cũng là cho con người, nhưng nếu phát triển kinh tế mà không có văn hóa thì cũng không có ý nghĩa. Có những thói hư, tật xấu trong xã hội khi không lý giải được thì lại “quy trách nhiệm” cho văn hóa, nhưng nếu dân tộc ta mấy nghìn năm trước không có bản sắc riêng tốt đẹp thì chúng ta không thể đứng vững trước thiên tai địch họa, không thể có những thành tựu ngày hôm nay”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành văn hóa cần xây dựng một chiến lược hành động trong toàn ngành về việc xây dựng và bồi đắp kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam; xây dựng cơ chế, chính sách khơi dậy động lực sáng tạo của các văn nghệ sỹ để có những tác phẩm chất lượng, góp phần gìn giữ, bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật của cha ông. Từ đó tạo xung lực cho việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Chính phủ về văn hóa trong xây dựng con người trong thời kỳ mới.
T.H 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác