Hội nghị triển khai công tác đào tạo năm học 2015-2016

Hội nghị triển khai công tác đào tạo năm học 2015-2016 - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.
(Cinet)- Ngày 16/4 tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đào tạo năm học 2015-2016 khối các Trường trực thuộc Bộ với sự tham dự của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên và lãnh đạo 26 Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và 02 Viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo khối văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.
Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, trong năm 2014, lĩnh vực đào tạo đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước được cụ thể hóa thành hệ thống văn bản pháp quy, sự định hướng, quản lý đúng đắn, kịp thời của Bộ VHTTDL đã tạo hành lang pháp lý cho công tác đào tạo đi vào nề nếp, bài bản và ngày càng phát triển.
Các cơ sở đào tạo đã chủ động, bám sát đề án phát triển giai đoạn 2014-2020, xây dựng kế hoạch cụ thể giai đoạn 2014-2015 với các nội dung cụ thể gắn với kế hoạch dự kiến kinh phí theo nhóm các nội dung: Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, phát triển, đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường biên soạn giáo trình học liệu, phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho đào tạo như hợp tác quốc tế… Công tác tuyển sinh được các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm  túc, đúng quy chế. Kết quả tuyển sinh có chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn trước…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo vẫn còn một số hạn chế như: các cơ sở đào tạo chưa bám sát và khai thác các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai Đề án phát triển của nhà trường. Trước kỳ tuyển sinh, có cơ sở đào tạo chưa thực sự chủ động tuyên truyền, quảng bá, tư vấn về công tác  tuyền sinh để thu hút nguồn tuyển. Chưa phát huy được vai trò của Hội đồng khoa học và đào tạo trong xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo và giáo trình phục vụ đào tạo…
Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trọng tâm về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển của các cơ sở đào tạo giai đoạn 2015-2016; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ; Công tác tuyển sinh; biên soạn giáo trình; Công tác hợp tác quốc tế; Thi đua khen thưởng; Công tác chế độ, chính sách và các văn bản Quản lý Nhà nước về Giáo dục…
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác