Hội nghị triển khai NQ 102/NQ-CP và Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện NQ số 33-NQ/TW

Hội nghị triển khai NQ 102/NQ-CP và Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện NQ số 33-NQ/TW - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1431/KH-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2015 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Hội nghị nhằm mục đích phổ biến nội dung Nghị quyết số 102/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để công chức, viên chức, người lao động hiểu được yêu cầu của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt quán triệt nâng cao vai trò, vị thế của văn hóa, tạo các nguồn lực phát triển văn hóa và con người; phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát triển văn hóa, xây dựng con người ở từng địa phương, đơn vị; Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ngành với phương thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực với các đơn vị thuộc Bộ và Sở VHTTDL các tỉnh/thành, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian diễn ra Hội nghị kéo dài từ 8h-11h30 ngày 17/4/2015 dưới hình thức hội nghị trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
3 nội dung lớn sẽ được triển khai tại Hội nghị bao gồm: Phổ biến những nội dung cơ bản Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch hành động của Ngành triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW; Trao đổi những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai Kế hoạch hành động của Ngành trong năm 2015, 2016; bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và phương thức phối hợp, triển khai, cách làm sáng tạo để đưa các nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ngành sớm đi vào cuộc sống, phù hợp với đặc thù vùng, dân tộc, địa phương.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác