Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng và phát triển CNTT

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng và phát triển CNTT - ảnh 1
Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng và phát triển CNTT - ảnh 2
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì Hội nghị
(Cinet)- Sáng 18/9, tại 03 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Dự hội nghị có Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên; Vụ trưởng Vụ KHCNMT - ông Từ Mạnh Lương; Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và truyền thông – ông Nguyễn Trọng Đường cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ.
Hội nghị đã phổ biến chủ trương của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VHTTDL là Trưởng Ban; Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tại Hội nghị, 11 ý kiến của các đơn vị tại 03 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh đã tập trung vào những vấn đề chính như: phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin, xây dựng chính sách đầu tư, hỗ trợ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị…
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã biểu dương và ghi nhận ý kiến của các đơn vị đồng thời nhấn mạnh: các ý kiến đã thể hiện sự quán triệt, nhận thức đầy đủ về việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế trong thời gian qua như: quy mô ngành công nghệ thông tin còn nhỏ, giá trị gia tăng chưa cao, khả năng làm chủ công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa đủ sức cạnh tranh với công nghệ trên thế giới.
Từ đó, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đề nghị các đơn vị cần thống nhất quan điểm của Đảng, của Chính phủ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin gồm: phấn đấu đưa công nghệ thông tin trở thành một trong những công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng bảo đảm 3 đột phá chiến lược trong nhiệm vụ cụ thể đến năm 2020 gồm: cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nhân lực; ưu tiên công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công; ưu tiên phát triển công nghệ phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin; xây dựng hạ tầng thông tin chuẩn; khuyến khích phát triển công nghệ thông tin thành ngành kinh tế kỹ thuật nhanh, bền vững, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế tri thức; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế…
Thứ trưởng cũng giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách để kết nối Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc Bộ. Kế hoạch của các đơn vị phải được thể hiện bằng các nhiệm vụ, dự án, dự kiến tổng mức kinh phí và tiến độ thực hiện trong năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.
T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác