Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Theo văn bản số 22224/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2015, Bộ VHTTDL đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quá trình tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện đa ngành, chuyên ngành trong việc phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian qua để xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của từng loại hình thư viện trong việc phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong những năm tiếp theo cùng với việc đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước đưa ra một số cơ chế chính sách phù hợp đối với từng loại hình thư viện.
Theo đó, Hội thảo sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày vào trung tuần tháng 11 năm 2015 tại thành phố Hà Nội, Chương trình có sự tham gia của 50 khách mời và 130 đại biểu thư viện là lãnh đạo thư viện thuộc hệ thống thư viện công cộng, thư viện đa ngành, chuyên ngành, thư viện một số trường đại học và cao đẳng,…
Hội thảo do Vụ Thư viện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác