Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

(Cinet) - Chiều 17/10, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã tham dự cuộc họp.
 
Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - ảnh 1
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tham dự cuộc họp.
 
Theo báo cáo, căn cứ vào dự thảo Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do thành phố Hà Nội chuẩn bị và ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thành phố Hà Nội và các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành các công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm như: xây dựng dự thảo Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm, trong đó, dự kiến đề xuất phân công nhiệm vụ tham gia công tác tổ chức Lễ kỷ niệm cho các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội trình xin ý kiến Ban Bí thư Trương ương Đảng phê duyệt; Ban hành Quyết định số 6411/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 về việc thành lập Ban Tổ chức với sự tham gia của các Ban, Bộ, ngành, Trung ương và Thành phố; xây dựng dự thảo phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức.

Bên cạnh đó, xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Lễ kỷ niệm trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan; phối hợp Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương về việc sản xuất phim tư liệu minh họa cho chương trình nghệ thuật biểu diễn; Xây dựng kế hoạch luyện tập chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Lễ kỷ niệm; hướng dẫn các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan toàn Thành phố chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trên địa bàn…

Ngoài ra, Thành phố cũng đã dự kiến danh sách khách mời và phân bố lực lượng các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế xung quanh khu vực tổ chức.

Trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện: ban hành Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm; ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức; triển khai thực hiện dàn dựng, làm demo âm nhạc và tổ chức luyện tập chương trình nghệ thuật biểu diễn; thực hiện sản xuất phim tư liệu minh họa cho chương trình nghệ thuật biểu diễn; tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trên địa bàn thành phố trước ngày 30/10; Tổ chức trang trí tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm theo ma-két được phê duyệt… Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, hoàn thiện kịch bản chương trình điều hành Lễ kỷ niệm.
 
Tại Hội nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức đã đóng góp ý kiến về dự thảo Đề án tổ chức, thành phần khách mời tham dự, tiêu đề, ma két và chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Lễ kỷ niệm… Các đại biểu cũng thống nhất, Lễ kỷ niệm cần bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, có tính giáo dục cao phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) và Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI).
Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - ảnh 2
Toàn cảnh cuộc họp.

Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), mục đích nhằm khẳng định Cách mạng Tháng Mười Nga là mốc son chói lọi của phong trào cộng sản quốc tế, là ngọn đuốc soi đường cho các dân tộc bị áp bức trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; Đây là dịp để tuyên truyền ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhận thức rõ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua.

Đồng thời khẳng định, làm rõ những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là thành tựu cải cách, đổi mới, đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội, trong đó có Việt Nam. Qua đó, khẳng định chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất, tất yếu của Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017) sẽ được tổ chức vào 9 giờ, ngày 5/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 01, Đại lộ Thăng Long quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác