Hướng dẫn công tác gia đình năm 2016

Hướng dẫn công tác gia đình năm 2016 - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Văn bản số 5137/BVHTTDL-GĐ ngày 15/12/2015 của Bộ VHTTDL gửi Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2016.
Với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, công tác gia đình năm 2016 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục kiện toàn, thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).
3. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Đề án Hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần của người cao tuổi, các chương trình phối hơp thực hiện công tác gia đình của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành liên quan.
4. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.
5. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hơp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
6. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình.
7. Tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình.
Về tổ chức thực hiện, Bộ VHTTDL sẽ hướng dẫn, tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình …
Các Sở VHTTDL căn cứ nhiệm vụ trọng tâm tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện công tác gia đình năm 2016; Tổng hợp, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm…
Các Bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao về công tác gia đình chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác gia đình năm 2016 và gửi báo cáo về Bộ VHTTDL để tổng hợp.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác