Hướng dẫn thực hiện Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn thực hiện Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp giai đoạn 2016-2020 - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Văn bản số 28/BVHTTDL-NTBD ngày 06/01/2016 của Bộ VHTTDL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Văn hoá, Thể thao; Sở VHTTDL các tỉnh, thành về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020.
Nhằm sớm khắc phục tình trạng thiếu hụt diễn viên tại các đơn vị nghệ thuật truyền thống trên toàn quốc; góp phần bảo tồn, gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống; đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ hội nhập và yêu cầu phát triển bền vững đất nước; ngày 16/12/2015, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong năm 2016-2017, Bộ VHTTDL sẽ tuyển sinh và đào tạo theo hình thức tập trung hệ Trung cấp chính quy chuyên ngành diễn viên và nhạc công đối với các loại hình nghệ thuật nêu trên từ nguồn kinh phí của Bộ VHTTDL. Để đề án được tổ chức triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh/thành: Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao; Sở VHTTDL rà soát, báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công thuộc loại hình nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch có ở địa phương về Bộ VHTTDL trước ngày 15/2/2016; Chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan tạo điều kiện để diễn viên, nhạc công sau khi hoàn thành khóa đào tạo được tiếp nhận, tuyển dụng vào công tác tại đơn vị nghệ thuật của địa phương; Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác tổ chức rà soát, tuyên truyền và tuyển chọn, thực hiện Đề án tại địa phương…
Bộ yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao; Sở VHTTDL các tỉnh/thành: Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức rà soát, tuyên truyền và tuyển chọn vòng sơ tuyển tại địa phương; Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch hiện có đang hoạt động ở địa phương thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo Kế hoạch; tạo điều kiện tiếp nhận số học sinh đã dự tuyển tại địa phương và hoàn thành khóa đào tạo trở về hoạt động tại đơn vị…
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác