Hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

(Cinet) - Ngày 13/12,  Bộ VHTTDL  đã có Văn bản số 5139/BVHTTDL-GĐ gửi các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.
 
Hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ VHTTDL đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nội dung sau:

Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành.

Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương cử đơn vị, cán bộ làm đầu mối  triển khai, thực hiện Quy chế và tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành theo đề nghị của Bộ VHTTDL.

Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về Bộ VHTTDL trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Anh Vũ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác