Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của TTCP

Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của TTCP - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2752/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2015 về Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
Việc lập kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.
Kế hoạch triển khai 14 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bộ VHTTDL; tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý hoặc thực hiện của Bộ trên cơ sở đó cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT và xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ và tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định thủ tục hành chính; thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ; xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, đẩy nhanh tiến độ thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính; định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn; bố trí và bảo đảm đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách hành chính; xem xét mức độ hoàn thành, nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; nghiên cứu những mô hình mới, cách làm mới, cách làm hay trong cải cách thủ tục hành chính để báo cáo Bộ trưởng; xây dựng chuyên mục, trang tin về cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm về tình thực hiện Chỉ thị, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác