Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ VHTTDL

Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ VHTTDL - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Nhằm mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL; đồng thời chuẩn hóa và kịp thời công bố, đảm bảo các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Bộ VHTTDL đã quyết định ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ.
Theo đó, việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm sẽ tập trung vào hai nhóm thủ tục.
Nhóm 1 bao gồm các thủ tục hành chính, quy định liên quan: hệ thống hóa danh mục thủ tục hành chính, quy định liên quan; Nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Nhóm 2 bao gồm các nhiệm vụ liên quan đến rà soát, chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính: Rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành, địa phương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính được giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Sản phẩm của kế hoạch bao gồm: Danh mục thủ tục hành chính, quy định liên quan thuộc phạm vi rà soát của Bộ VHTTDL; Báo cáo về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan trong nhóm thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Bộ VHTTDL; Dự thảo phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Bộ VHTTDL; Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ kèm theo phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính; Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hoặc dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành; Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ VHTTDL.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác