Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ

Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014.
Kế hoạch nhằm mục tiêu triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với các nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể cho các đơn vị thực hiện trong thời hạn nhất định.
Các nhiệm vụ cụ thể được triển khai trong kế hoạch bao gồm: Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Hoàn thiện thể chế và các cơ chế, chính sách và tăng cường giám sát thực hiện.
Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ triển khai thực hiện việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch hành động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kế hoạch hành động này bằng các hình thức thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác