Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Bộ VHTTDL triển khai “Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”

Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Bộ VHTTDL triển khai “Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định số 375/QĐ-BVHTTDL ngày 6 tháng 2 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai “Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”.
Kế hoạch do Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai, thực hiện. Kế hoạch bao gồm 3 nội dung hoạt động lớn:
1. Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp và xây dựng mạng lưới cộng tác viên cơ sở: Hướng dẫn kế hoạch hoạt động năm 2015 của Đề án tới các cơ quan liên quan ở cấp Trung ương, các địa phương; Xây dựng văn bản hướng dẫn phát triển mạng lưới cộng tác viên về gia đình ở cơ sở; xây dựng văn bản hướng dẫn đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình các cấp; Tổ chức các cuộc họp, hội thảo về nhân lực và tài chính thực hiện Đề án.
2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp: Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; Xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án: Tổ chức các hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Đề án.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác