Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá vấn đề môi trường tại một số di tích trong mùa lễ hội 2015

Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá vấn đề môi trường tại một số di tích trong mùa lễ hội 2015 - ảnh 1
Di tích Mỹ Sơn (nguồn: internet)
(Cinet)- Vừa qua, Bộ VHTTDL đã ra văn bản số 953/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá vấn đề môi trường tại một số di tích trong mùa lễ hội 2015.
Kế hoạch nhằm mục tiêu đánh giá công tác bảo vệ môi trường, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các di tích – thắng cảnh trong mùa lễ hội.
Thành phần tham gia gồm có: lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Trưởng đoàn); Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Đại diện Thanh tra Bộ; Đại diện Cục Di sản văn hóa; Đại diện Văn phòng Bộ phối hợp cùng Sở VHTTDL các địa phương cùng các đơn vị quản lý tại địa phương và đơn vị quản lý di tích có liên quan. Kế hoạch hướng tới đối tượng khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực tế là một số di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh.
Các nội dung cụ thể của kế hoạch bao gồm: Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL và Bộ TNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích; Khảo sát sự phù hợp của bộ tiêu chí bảo vệ môi trường trong di tích; Đề xuất các giải pháp cụ thể bảo vệ môi trường tại các di tích trong mùa lễ hội năm 2015, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Thời gian thực hiện kéo dài trong tháng 4, tháng 5 năm 2015 và được chia làm 3 đợt: Đợt 1 tại Hà Nội; Đợt 2 tại Bắc Ninh và Lạng Sơn; Đợt 3 tại Hải Dương và Quảng Ninh.
Dự kiến kết quả sản phẩm là báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, kiểm tra, đánh giá trình Lãnh đạo Bộ.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác