Kế hoạch pháp điển hệ thống QPPL của Bộ VHTTDL năm 2017

Kế hoạch pháp điển hệ thống QPPL của Bộ VHTTDL năm 2017 - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: thainguyentrade.gov.vn)
(Cinet)- Quyết định số 258/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL năm 2017.

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, bảo đảm đúng lộ trình xây dựng Bộ pháp điển theo Kế hoạch tổng thể thực hiện pháp điển của Bộ VHTTDL.

Nội dung thực hiện bao gồm: Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác pháp điển (rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thu thập văn bản quy phạm pháp luật phục vụ pháp điển); Phân công đơn vị thực hiện pháp điển thuộc thẩm quyền của Bộ VHTTDL; Phân công đơn vị thực hiện pháp điển đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm pháp điển của các Bộ khác; Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện pháp điển tại Bộ VHTTDL; Bảo đảm nhân lực và kinh phí để thực hiện công tác pháp điển; Phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển; Tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện pháp điển; Quản lý và thường xuyên cập nhật kết quả pháp điển khi Chính phủ thông qua kết quả pháp điển theo chủ đề, đề mục hoặc khi cập nhật quy phạm pháp luật mới theo quy định.

Vụ Pháp chế chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch pháp điển theo từng đề mục, theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện pháp điển theo Quyết định số 843/QĐ-TTg; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác pháp điển gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ.

D.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác