Kế hoạch rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác gia đình

(Cinet) - Kế hoạch số 4292/KH-BVHTTDL ngày 24/10 của Bộ VHTTDL về việc Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác gia đình.
 
Kế hoạch rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác gia đình - ảnh 1
(Ảnh minh họa: luatsunguyenhuythiep)

Kế hoạch được xây dựng với mục đích: Rà soát, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó phát hiện những mặt đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi cũng như tính hiệu quả của các văn bản trong quá trình thực hiện.

Kế hoạch rà soát, đánh giá được xây dựng với các nội dung: Hoàn thiện thủ tục trình lãnh đạo Bộ; hoàn thiện các thủ tục về kinh phí thực hiện; tập hợp các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực gia đình; xây dựng phiếu điều tra, khảo sát; lấy ý kiến địa phương tại phiếu điều tra, khảo sát; Tổng hợp phiếu hỏi của địa phương và trực tiếp rà sóat văn bản có nội dung trọng tâm đến công tác gia đình; Họp góp ý cho báo cáo (lần 1, 2) để hoàn thiện báo cáo theo nội dung góp ý và gửi văn bản đề nghị góp ý.

Anh Vũ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác