Kế hoạch Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020

Kế hoạch Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Theo văn bản số 3038/KH-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020.
Việc tổ chức sơ kết nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1879/QĐ-BVHTTDL ngày 23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh Kế hoạch để đảm bảo tiến độ và đạt được yêu cầu, mục đích của Kế hoạch đề ra.
Bên cạnh đó, Kế hoạch sẽ đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động tại trung ương và địa phương, tiến tới chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết vào năm 2020.
Sơ kết tập trung vào 3 nội dung chính: đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ về kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt là sự chuyển biến về nhận thức, hành động, vai trò và trách nhiệm của từng địa phương, ngành trong tổ chức thực hiện cuộc vận động; Đề xuất các giải pháp mới, sáng tạo và chính xác nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các tỉnh, Bộ, ngành và việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo nhằm góp phàn thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển, tạo điều kiện mọi người dân đều được thụ hưởng đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe một cách lành mạnh, thiết thực; Đề xuất Bộ VHTTDL xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động.
Về hình thức, các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan tiến hành sơ kết cuộc vận động tại đơn vị mình. Căn cứ kết quả sơ kết cuộc vận động của các Bộ, ngành và địa phương, Trung ương tiến hành sơ kết toàn quốc. Thời gian diễn ra sơ kết tại các Bộ, ngành và địa phương trước ngày 15/11/2015 và tổ chức sơ kết toàn quốc Qúy I năm 2016.
Đề cương báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gồm 2 phần: Phần 1 nêu rõ tình hình thực hiện cuộc vận động; phần 2 nêu phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Báo cáo sơ kết phải làm rõ được kết quả thực hiện cuộc vận động, phản ánh trung thực tình hình, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động tại từng cấp cơ sở.
Sơ kết cuộc vận động phải được tiến hành ở tất cả các cấp. Tổ chức phải đúng kế hoạch, thực chất, tránh hình thức.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác