Kế hoạch tổ chức biên soạn sách Biên niên Lịch sử Bộ VHTTDL (1945-2015)

Kế hoạch tổ chức biên soạn sách Biên niên Lịch sử Bộ VHTTDL (1945-2015) - ảnh 1
Hình ảnh Bộ VHTTDL (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2398/KH-BVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2015 về việc Tổ chức biên soạn sách Biên niên Lịch sử Bộ VHTTDL (1945-2015).
Sách Biên niên lịch sử Bộ VHTTDL nhằm hệ thống hóa các sự kiện chính trong tổ chức và hoạt động của Bộ VHTTDL từ năm 1945 đến nay, rút ra những kinh nghiệm để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển về tổ chức, hoạt động của Bộ trong thời kỳ mới đồng thời phục vụ hoạt động nghiên cứu, học tập của cán bộ, công chức, viên chức của Ngành và các tập thể, cá nhân có nhu cầu khai thác, nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu biên soạn kéo dài từ ngày 28/8/1945 đến 31/7/2015 liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bộ. Sách Biên niên Lịch sử Bộ VHTTDL sử dụng phương pháp nghiên cứu, biên soạn và phương pháp mô tả sự kiện.
Các hoạt động-sự kiện được nghiên cứu để biên soạn cuốn Biên niên lịch sử phải là những sự kiện lịch sử quan trọng liên quan tới quá trình tổ chức và hoạt động của Bộ VHTTDL đã được kiểm tra, đảm bảo chính xác; các sự kiện giới hạn trong hoạt động của Bộ VHTTDL, không biên soạn các sự kiện riêng của các địa phương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Đối với những sự kiện lịch sử của Bộ VHTTDL nhưng liên quan nhiều đến nhiều Bộ, Ngành, địa phương thì trình bày sự kiện là chủ yếu, các quan hệ liên quan được đề cập tới trong quá trình mô tả sự kiện.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác