Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. - ảnh 1
Sẽ tổ chức Hội thảo xử phạt vi phạm hành chính về
quyền tác giả, quyền liên quan
 
(Cinet)-  Quyết định số 1529/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4 của Bộ VHTTDL về Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP  ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị địnhsố 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thế thao, du lịch và quảng cáo.
Thực hiện Quyết định số 4674/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Quyết định số 1391/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 4 năm 2016 về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Để Hội thảo được tổ chức thành công và thu được kết quả tốt đáp ứng yêu cầu đặt ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Ke hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) với những nội dung cụ thể như sau:
Nội dung Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định bao gồm: lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định, những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP  ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị địnhsố 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thế thao, du lịch và quảng cáo cần sửa đổi, bổ sung và xử lý.
Thành phần dự kiến: đại diện lãnh đạo Sở, các cấp trưởng phó các Phòng nghiệp vụ, Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác pháp chế thuộc Sở VHTTDL, Sở Du lịch, sở Văn hóa Thể thao các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Thời gian tổ chức 3 hội thảo: dự kiến trong khoảng thời gian từ 15/5/2016 đến 15/6/2016.

T.Dung

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác