Kế hoạch tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 3153 /QĐ-BVHTTDL ngày 21/9 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hội thảo gồm các nội dung chính:
Tham vấn Bộ thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tập trung vào các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: văn hóa cơ sở (karaoke, vũ trường, quảng cáo, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tổ dân phố văn hóa..., lễ hội), du lịch, thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh); Tham vấn danh mục thủ tục hành chính; Tham vấn quy định về thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính của Bộ (có so sánh với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật của ngành và của Bộ, ngành khác có liên quan); Bộ thủ tục hành chính được in đóng quyển, khổ A4 phát cho đại biểu tạo điều kiện tham vấn ý kiến tại hội thảo.
Tham vấn phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thủ tục hành chính có quy định liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thựcQuyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đon giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.
Khảo sát thực tế, trao đổi, học hỏi mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.
Đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
Bài tham luận của các cơ quan: Các cơ quan thuộc Bộ có thủ tục hành chính (mỗi cơ quan 1 bài tham luận); Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (mỗi Sở 1 đến 2 bài tham luận); Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện (lựa chọn một số huyện viết bài tham luận do Sở đề xuất); Sở Tư pháp; các doanh nghiệp - đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - đối với thủ tục hành chính của Bộ.
Hội nghị cần đảm bảo các yêu cầu
Đảm bảo trao đổi trực tiếp, công khai, dân chủ giữa giữa cơ quan quản lý nhà nước các; Cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân nắm rõ thực trạng hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; nắm rõ tình hình cấp phép tại các cấp, đề xuất phân cấp nếu cần thiết.
Các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc được cán bộ, công chức trao đổi trực tiếp, toàn diện, hệ thống; thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp được đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đưa ra kiến nghị hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Kỹ năng rà soát, xây dựng thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính được chia sẻ giữa cơ quan nhà nước các cấp.
Các đại biểu có điều kiện khảo sát thực tế, trao đổi, học hỏi mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ được hoàn thiện, chuẩn hóa một cách hệ thống, tạo cơ sở tra cứu, giải quyết thủ thục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thủ tục hành chính chưa được công bố được đề xuất trình Bộ trưởng công bố; nội dung thủ tục hành chính chưa chính xác được sửa đổi, bổ sung phù họp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng họp ý kiến góp ý của các đại biểu về Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực, đảm bảo Vụ Pháp chê phôi hợp với các cơ quan thuộc Bộ tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính có chất lượng báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu tại Quyết định số 08/QĐ-TTg.
Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính được tổng hợp, nghiên cứu phục vụ cho kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Bộ năm 2016.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác