Kế hoạch tổ chức Hội thảo xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Kế hoạch tổ chức Hội thảo xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - ảnh 1
Ảnh minh họa/internet
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Kế hoạch số 4269/KH-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2014 Tổ chức Hội thảo xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Mục đích của Hội thảo nhằm tổng hợp ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nghiên cứu, quản lý văn hóa từ Trung ương đến địa phương vào dự thảo Bộ Tiêu chí quốc gia và Đề án; Thống nhất một số nội dung trọng điểm như: Bố cục, mục tiêu, tiêu chí, phương thức, đối tượng, giải pháp, tổ chức thực hiện trong dự thảo Bộ Tiêu chí quốc gia và Đề án; Tạo cơ sở để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí quốc gia và Đề án.
Nội dung kế hoạch tổ chức Hội thảo gồm: Về tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ Tiêu chí quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cụ thể: Hình thức, bố cục Bộ tiêu chí; Tiêu chí các phong trào cụ thể trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (bao gồm: xây dựng con người, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu; xây dựng làng (thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) văn hóa tiêu biểu; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa công sở; xây dựng đơn vị sự nghiệp đạt chuẩn văn hóa phục vụ công; cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội); Tiêu chí công nhận địa phương đạt chuẩn quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (bao gồm: xã đạt chuẩn quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; huyện đạt chuẩn quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đạt chuẩn quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”).
Về tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, cụ thể: Hình thức, bố cục Đề án; Mục tiêu truyền thông (bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể); Nội dung truyền thông (bao gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển văn hóa cơ cở; thông tin về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa cơ sở; thông tin về kết quả thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thông tin về kết quả bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; thông tin về kết quả xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thông tin về kết quả thực hiện các phong trào cụ thể trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thông tin phê phán, nhắc nhở những hạn chế về phát triển văn hóa cơ sở; thông tin trao đổi, phổ biến kinh nghiệm). Phương thức truyền thông (bao gồm: truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông xã hội; truyền thông cơ sở; truyền thông biểu tượng)…
Hội thảo dự kiến tổ chức vào Quý I/2015 tại tỉnh Lào Cai, tỉnh Phú Thọ (miền Bắc, gồm các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra) và tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (miền Nam, gồm các tỉnh/thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào).
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác