Kế hoạch tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”

Kế hoạch tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” - ảnh 1
Sự kiện diễn ra từ ngày 21/11 đến 23/11.
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch số 3796/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.
Sự kiện gồm 6 họat động chính thức: Chương trình khai mạc Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”; chương trình bế mạc Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”; hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch và hình ảnh về đất nước con người các nước ASEAN; họat động giới thiệu di sản văn hóa các nước ASEAN; hoạt động giới thiệu thể thao truyền thống các nước ASEAN; hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.
Chương trình khai mạc được coi là điểm nhấn của sự kiện. Nội dung gồm hai phần chính: Phần Nghi lễ và Chương trình nghệ thuật.
Hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch và hình ảnh về đất nước con người các nước ASEAN gồm: giới thiệu các sản phẩm du lịch độc đáo, tiềm năng, thế mạnh, điểm đến du lịch của các nước ASEAN; giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực, các món ăn truyền thống của các nước ASEAN; cung cấp thông tin quảng bá thương hiệu, sản phẩm đặc trưng văn hóa doanh nghiệp hội nhập ASEAN; giới thiệu không gian trưng bàu triển lãm về thể thao truyền thống ASEAN.
Hoạt động giới thiệu Di sản văn hóa các nước ASEAN: giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam và các nước ASEAN đã được UNESCO công nhận; giới thiệu trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam và các nước ASEAN; giới thiệu nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các nước ASEAN; giới thiệu không gian văn hóa, tư liệu, sách ASEAN…
Hoạt động giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, gồm: Trình diễn, giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu các dân tộc Việt Nam về dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống, ẩm thực đặc trưng, nghề thủ công truyền thống; giới thiệu lễ hội tiêu biểu, đặc trưng dân tộc; giới thiệu một số trò chơi dân gian truyền thống dân tộc; tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Việt Nam và ASEAN.
Đây là họat động giới thiệu văn hóa các nước ASEAN nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết các quốc gia, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, một khu vực hòa bình thịnh vượng.
Thời gian tổ chức: Từ ngày 21/11/2014 đến 23/11/2014.
Địa điểm: Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác