Kế hoạch tổ chức tập huấn rà soát TTHC trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL

Kế hoạch tổ chức tập huấn rà soát TTHC trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Kế hoạch tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL và Hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa đã được phê duyệt tại Quyết định số 1825/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2016.
Theo đó, việc tổ chức tập huấn và Hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính nhằm mục tiêu: tập huấn cho các cán bộ, công chức về rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định; Tham vấn ý kiến tổ chức, cá nhân, đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa theo hướng hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính minh bạch, đơn giản, hiệu quả; Tham vấn về danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại Quyết định số 3637/QĐ- BVHTTDL ngày 26/10/2015; Đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa; Trao đổi thực tế kinh nghiệm thực hiện thủ tục hành chính; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo cơ chế thông thoáng minh bạch, dễ thực hiện cho người dân và doanh nghiệp.
Các nội dung tập huấn chính bao gồm: Quy định về rà soát thủ tục hành chính theo các văn bản: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/12/2014 quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du íịch; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kỹ năng rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kỹ năng lập sơ đồ nhóm thủ tục hành chính; kỹ năng rà soát theo sơ đồ nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Kỹ năng đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình rà soát thủ tục hành chính; Kỹ năng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong rà soát thủ tục hành chính; Thực hành nhóm các bài tập tình huống; Tham vấn thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa; Đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa; Bài tham luận của các cơ quan: Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện; Sở Tư pháp; các doanh nghiệp - đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
Tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hội thảo tham vấn ý kiến về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Thanh Hóa do lãnh đạo Bộ chủ trì sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 22/6 đến ngày 24/6/2016) tại Khách sạn Bộ Xây dựng, số 51 đường Hồ Xuân Hương, TX. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hội thảo tham vấn ý kiến về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Bạc Liêu do lãnh đạo Bộ chủ trì diễn ra từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2016 tại Khách sạn Bạc Liêu, số 04-06 Hoàng Văn Thụ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
D.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác