Kế hoạch tổ chức Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc

Kế hoạch tổ chức Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
(Cinet)- Kế hoạch tổ chức “Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Nhất - năm 2016 (Ban hành theo Quyết định số 1300/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Triển lãm sẽ tuyển chọn và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật gồm các loại hình: hội họa, đồ họa, điêu khắc, phản ánh toàn diện về chất lượng học tập, sáng tạo của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc.
Chủ đề của triển lãm lần này là “Việt Nam đất nước - con người” và dự kiến trưng bày khoảng 250 - 300 tác phẩm.
Đối tượng tham gia triển lãm là học sinh, sinh viên đang theo học các cơ sở đào tạo mỹ thuật và đang học chuyên ngành mỹ thuật tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong cả nước.
Mỗi trường có thể tham gia từ 01 hoặc tất cả các thể loại: Hội họa, đồ họa, điêu khắc. Số lượng tham gia ở mỗi thể loại không giới hạn (các tác phẩm về hội họa, đồ họa, kích thước chiều nhỏ nhất không nhỏ quá 0.3m, chiều lớn nhất không vượt quá 2m, các đơn vị tự trang bị khung, tác phẩm điêu khắc thì trang bị bục kê.
Nội dung tuyên truyền triển lãm: Tuyên truyền, quảng bá về “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Nhất - năm 2016 trên báo chí, để đưa thông tin tới đông đảo người dân trong nước và nước ngoài; Tổ chức đặt bài giới thiệu trên một số báo viết, giới thiệu một số thông tin về “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Nhất - năm 2016; In áp phích, quảng bá “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Nhất - năm 2016 tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật và các cơ sở đào tạo có đào tạo ngành mỹ thuật trên toàn quốc; In vựng tập “Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật toàn quốc” lần thứ Nhất - năm 2016.
Triển lãm là sự kiện mỹ thuật nhằm đánh giá hoạt động sáng tạo, công bố các tác phẩm mỹ thuật của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc đồng thời đánh giá thực trạng năng lực, trình độ chuyên môn của học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật trong những năm qua, thông qua đó kiến nghị, đề xuất, ban hành chế độ, chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo ngành mỹ thuật của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc; ghi nhận những thành tựu của giáo viên, giảng viên có thành tích xuất sắc trong đào tạo học sinh, sinh viên của các trường văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.
T.Trịnh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác