Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện QĐ 308/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện QĐ 308/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Theo văn bản số 2715/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện QĐ 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Theo đó, Bộ đã giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
Việc đánh giá công tác triển khai và kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được trình bày theo các nội dung: Công tác ban hành văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác tổ chức thực hiện, công tác phối hợp triển khai thực hiện của các ban, ngành, các đoàn thể; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong thời gian qua; kết quả đạt được (những mặt được, chưa được và nguyên nhân); việc xây dựng, phát hiện các mô hình, nhân tố mới, các chuẩn mực mới; Công tác biểu dương, khen thưởng và xử lý các sai phạm; kiến nghị, đề xuất và giải pháp tháo gỡ khó khăn.
Thông qua việc đánh giá, tổng kết sẽ giúp nắm bắt tình hình thực tiễn việc triển khai và kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện văn bản chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện tại cơ sở, đề xuất những giải pháp có tính cấp thiết, lâu dài nhằm từng bước nâng cao đời sống văn hóa cơ sở; động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thời gian qua.
Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện cần chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị đầy đủ, báo cáo khoa học, ngắn gọn, đánh giá đúng thực tiễn khách quan việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tại các địa phương; đề xuất một số chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động đó, đáp ứng được những yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc tổng kết phải đảm bảo đúng kế hoạch, hiệu quả thiết thực; tránh hình thức lãng phí.
Thời gian thực hiện từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác