Kế hoạch triển khai xây dựng Dự án Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng xây dựng Luật Bản quyền tác giả, quyền liên quan độc lập theo thông lệ quốc tế

Kế hoạch triển khai xây dựng Dự án Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng xây dựng Luật Bản quyền tác giả, quyền liên quan độc lập theo thông lệ quốc tế - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản 4972/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2 tháng 12 năm 2015 về việc triển khai xây dựng Dự án Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng xây dựng Luật Bản quyền tác giả, quyền liên quan độc lập theo thông lệ quốc tế.
Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo đúng quy trình, thủ tục xây dựng Dự án Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) theo hướng xây dựng Luật Bản quyền tác giả, quyền liên quan độc lập theo thông lệ quốc tế theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện công việc trong quá trình xây dựng Dự án; đồng thời đưa ra định hướng kế hoạch hoạt động hiệu quả của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập.
Các nội dung hoạt động bao gồm: Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành so với yêu cầu của thực tiễn và quy chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tìm ra những hạn chế; tổ chức pháp điển hóa các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan hiện hành; tổ chức Hội thảo tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam; Dự thảo quan điểm xây dựng Dự án Luật Sở hữu trí tuệ; Khảo sát nước ngoài về thực tiễn quản lý và thực thi Luật Bản quyền tác giả; Gửi giấy mời các thành viên tham gia Tổ soạn thảo; Xây dựng dự thảo Đề cương sơ bộ Dự án Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi); tổ chức họp lấy ý kiến hoàn chỉnh Đề cương sơ bộ; Hoàn thiện Đề cương sơ bộ Dự án; Chuẩn bị hồ sơ, Tờ trình để Bộ VHTTDL báo cáo Chính phủ; Ủy ban thường vụ Quốc hội; Xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Dự án Luật; Khảo sát trong nước lấy ý kiến các Đơn vị nghệ thuật công lập, ngoài công lập; tổ chức các cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh Dự án; Tiến hành xây dựng dự thảo chi tiết Dự án; Tổ chức Hội thảo, tọa đàm tại 3 khu vực lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước; Tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến thẩm định;…
Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo Dự án Luật Sở hữu trí tuệ (Sửa đổi) theo hướng xây dựng Luật Bản quyền tác giả, quyền liên quan độc lập theo thông lệ quốc tế được triển khai đúng Kế hoạch.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác