Kế hoạch xây dựng Đề án “Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn từ năm 2016 – 2025”.

Kế hoạch xây dựng Đề án “Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn từ năm 2016 – 2025”. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Văn bản số 3886/KH-BVHTTDL ngày 17/9 của Bộ VHTTDL về kế hoạch xây dựng Đề án “Chính sách tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn từ năm 2016 – 2025”.
Cơ quan chủ trì thực hiện đề án: Vụ Văn hóa dân tộc.
Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Văn hóa cơ sở, Tổng cục du lịch, Tổng cục thể dục thể thao.
Sở VHTTDL các tỉnh có tuyến biên giới Việt Nam- Lào: Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kom Tum.
Mục đích của đề án nhằm Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách phù hợp nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào; Bảo tồn và phát huy, phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển về văn hóa giữa nước ta và nước bạn.
Việc tổ chức giao lưu văn hóa trên tuyến biên giới có ý nghĩa, có tác dụng to lớn, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc sống trên địa bàn, thông qua đó giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Góp phần nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân các dân tộc sống ở hai bên biên giới. Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước có chung biên giới được giao lưu, kết thân và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của mình.
Tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong việc tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào trong giai đoạn hiện nay.
Từng bước xây dựng hệ thống cơ chế chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào; có kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện.
Bộ VHTTDL yêu cầu cần Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao và phát triển du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào cần được quan tâm, bảo tồn, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước con người vùng biên giữa nước ta và nước bạn tạo nền tảng hợp tác phát triển toàn diện về quan hệ chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội ở các vùng biên nói riêng và cả nước nói chung.
Thúc đẩy họp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương, nhất là khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc; bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác