Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện

Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Quyết định số 1841/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện.
Theo đó, Dự án Luật Thư viện do Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ triển khai xây dựng.
Nội dung của kế hoạch nhằm xác định nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Thành phần Ban soạn thảo gồm: Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Phó Trưởng ban thường trực; Lãnh đạo Vụ Thư viện – Phó Trưởng ban; Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao; Lãnh đạo Vụ Pháp chế; Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả; Đại diện lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam; Các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện.
Tổ biên tập do lãnh đạo Vụ Thư viện làm Tổ trưởng cùng các thành viên là đại diện các Bộ và đơn vị có liên quan.
Các nhiệm vụ chính bao gồm: Xây dựng Kế hoạch triển khai, dự toán kinh phí chi tiết xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thư viện; Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng, hoàn thiện Luật Thư viện; Tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh thư viện và đánh giá tác động, hiệu quả của Pháp lệnh Thư viện đối với sự phát triển của sự nghiệp thư viện Việt Nam; Xây dựng dự thảo Luật Thư viện, dự thảo Nghị định và các văn bản kèm theo để hoàn chỉnh hồ sơ Dự án Luật Thư viện; Tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến góp ý các Bộ, ngành, địa phương; Chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Thư viện; Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Dự án Luật Thư viện.
D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác