Kế hoạch xây dựng nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư năm 2016

Kế hoạch xây dựng nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư năm 2016 - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: binhdinh.gov.vn)
(Cinet)- Ngày 30/9/2016, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã ký Quyết định số 3427/QĐ-BVHTTDL ban hành kế hoạch xây dựng nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư năm 2016 theo Đề án 02-1133.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

Trong năm 2016, Bộ VHTTDL xây dựng 04 nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Yên.

Quá trình triển khai gồm các nội dung: Hướng dẫn các địa phương thành lập nhóm nòng cốt tại cấp xã, thành phần dự kiến gồm lãnh đạo xã là Tổ trưởng, Trưởng ban Văn hóa – xã hội làm Tổ phó, thành viên là đại diện Ban Tư pháp, tổ chức chính trị xã hội; Họp với nhóm nòng cốt để định hướng nội dung, cung cấp tài liệu, hỗ trợ kinh phí hoạt động và tuyên truyền thông qua mạng lưới truyền thanh cơ sở trong 5 tháng của nhóm nòng cốt; Tổng hợp tình hình hoạt động của các nhóm, đánh giá hiệu quả để báo cáo Ban chỉ đạo Đề án.

Bộ yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với đối tượng tác động và tiến độ của việc thực hiện Đề án. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm vùng miền, phong tục mỗi địa phương; sử dụng kinh phí hiệu quả, tránh lãng phí.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác