Kế hoạch xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Kế hoạch xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 376/QĐ-BVHTTDL ngày 6 tháng 2 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.
Theo đó,Vụ Gia đình được gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch.
Kế hoạch gồm 4 nội dung chính:
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các chuyên gia tham gia xây dựng, góp ý Quy chế;
2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm cho việc xây dựng Quy chế đạt được mục tiêu trong kế hoạch (xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình phê duyệt đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo,…);
3. Tổ chức các cuộc họp góp ý kiến về đề cương chi tiết, dự thảo Quy chế;
4. Tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo Quy chế, hồ sơ trình Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác