Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang - ảnh 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.
(Cinet)- Thông báo kết luận số 646/TB-BVHTTDL ngày 04/03/2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.
Ngày 24 tháng 02 năm 2016, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với đồng chí Triệu Tài Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang về công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của tỉnh Hà Giang năm 2016 và kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc H’Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND Tỉnh, Nguyễn Trung Tài - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Hà Giang báo cáo về thực trạng nguồn nhân lực, các thiết chế thể thao tỉnh Hà Giang, công tác tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc H’Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 và một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của tỉnh Hà Giang năm 2016 và công tác tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc H’Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Giang  quan tâm, chỉ đạo:
a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức kiểm kê, nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt các di sản văn hóa của người H’Mông; đề nghị Tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 109/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28.10.2015 về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn; xây dựng thêm một số hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trước tháng 10 năm 2016.
b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người Hà Giang ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; chỉ đạo các khu, điểm du lịch hoàn thiện hệ thống Nhà vệ sinh đạt chuẩn, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển Khu Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
c) Chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14.01.2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01.12.2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic 27.3.2016. Bên cạnh đó, đề nghị Tỉnh tập trung đầu tư vào các môn thể thao có lợi thế như: điền kinh, các môn võ cổ truyền...
2. Về một số kiến nghị của Tỉnh:
a) Về tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc H’Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 và Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ II năm 2016:
- Bộ nhất trí về chủ trương và nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc H’Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 và Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ II năm 2016.
- Về thời gian và địa điểm tổ chức Ngày hội, đề nghị Tỉnh cân nhắc, tổ chức tại 02 huyện (Đồng Văn và Mèo Vạc) vào trung tuần tháng 10 năm 2016.
- Giao Vụ Văn hóa dân tộc và Cục Văn hóa cơ sở: Hỗ trợ, phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức thành công Ngày hội.
- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn: Phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang xây dựng kịch bản Khai mạc và Bế mạc của Ngày hội.
- Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức 01 trại điệu khắc đá trên cao nguyên đá Đồng Văn vào thời gian thích hợp.
- Giao Tổng cục Du lịch: Hỗ trợ in một số ấn phẩm phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch của Tỉnh với bè bạn, du khách trong và ngoài nước.
b) Về nâng cao nguồn nhân lực:
- Giao Tổng cục Du lịch: Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ du lịch (về đào tạo kỹ năng nghề và phương thức tổ chức lưu trú tại nhà dân “homestay”).
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao: Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thể dục thể thao cho các cộng tác viên ở cơ sở.
- Giao Cục Văn hóa cơ sở: Tổ chức các lớp bồi dưỡng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa xã, phường.
- Giao Vụ Tổ chức cán bộ: Tạo điều kiện, hỗ trợ Tỉnh cử cán bộ quản lý tham gia các chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, tiến hành giới thiệu nhân sự thích hợp vào Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh.
c) Về hỗ trợ triển khai dự án du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22.01.2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn và Quy hoạch du lịch vùng Tây Bắc.
Bộ ủng hộ Tỉnh trong việc xây dựng, triển khai các dự án, quy hoạch nêu trên và sẽ tham gia góp ý về chuyên môn. Đồng thời, đề nghị Tỉnh chủ động tìm nhà tư vấn phù hợp, đảm bảo chất lượng của Quy hoạch và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
d) Về bố trí nguồn ngân sách cho các dự án đầu tư theo phân kỳ từng giai đoạn của Quy hoạch Cao nguyên đá Đồng Văn tại Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07.02.2015 của Thủ tướng Chính phủ trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch.
Bộ ủng hộ về chủ trương, đề nghị Tỉnh chủ động kêu gọi xã hội hóa đầu tư hạ tầng du lịch tại huyện Đồng Văn.
đ) Về đề nghị hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối du lịch các vùng, trung tâm du lịch lớn:
Giao Tổng cục Du lịch: Hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch. Hỗ trợ Tỉnh mời các đoàn báo chí và các doanh nghiệp lữ hành, tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối du lịch các vùng, trung tâm du lịch lớn của Trung Quốc.
e) Về việc nâng cấp, sửa chữa Nhà thi đấu, Bể bơi đa năng của Tỉnh... hỗ trợ Tỉnh xây dựng Nhà hát, rạp chiếu phim:
- Đề nghị Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30.9.2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09.01.2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật, giai đoạn 2012-2020”.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án xác định thứ tự ưu tiên gửi Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Về việc xây dựng Quy hoạch Thể thao thành tích cao của Tỉnh: Giao Tổng cục Thể dục, Thể thao, phối hợp và hỗ trợ Tỉnh về chuyên môn trong việc xây dựng Quy hoạch trên.
g) Về việc ưu tiên, hỗ trợ thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo cấp thiết phố cổ Đồng Văn: Giao cục Di sản văn hóa, hỗ trợ về chuyên môn, triển khai tổ chức các chương trình và cử các đoàn chuyên gia nghiên cứu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác